Közhasznúsági jelentés – 2008

készült az 1997 évi CLVI törvény alapján
2008. december 31.

Tartalomjegyzék
1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatás 2008.
3. Vagyon felhasználás 2008.
4. Vezető tisztségviselők juttatásai 2008.
5. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

1. Számviteli beszámoló
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (közhasznú egyesület) eredménykimutatása.
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 58.049 eFt
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Ebből:
a) központi költségvetésből (OKM, NCA) 8.400 eFt
b) helyi önkormányzattól 0 eFt
c) Egyéb (Hungart, egyéni támogatás) 1.459 eFt
2. Pályázati úton elnyert támogatás
(NKA, MSZA, Lektorátus, Hungart) 44.766 eFt
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 eFt
4. Tagdíjból származó bevétel 2.589 eFt
5. Egyéb bevétel (pályázatok bonyolítása, 1% és kamat) 834 eFt

B) VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 0 eFt
C) ÖSSZES BEVÉTEL 58.049 eFt

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 61.270 eFt
1. Anyagjellegű ráfordítások (irodaszer, könyv, egyéb) 1.110 eFt
2. Személyi jellegű ráfordítások 0 eFt
3. Értékcsökkenési leírás 0 eFt
4. Egyéb ráfordítások (pályázatok, működés) 59.954 eFt
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai (banki ktsg.) 206 eFt
6. Rendkívüli ráfordítások 0 eFt

E) VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 61.270 eFt
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E) 0 eFt
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 eFt
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -3.221 eFt

Tájékoztató adatok
A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 eFt
1. Bérköltség 0 eFt
Ebből:
Megbízási díj 0 eFt
Tiszteletdíjak 0 eFt
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 eFt
3. Bérjárulékok 0 eFt

2. Költségvetési támogatás (NKOM) 8.400 eFt

3. Vagyon felhasználás
Források (passzívák)
D) SAJÁT TŐKE 2.676 eFt
I. Induló tőke 7.512 eFt
II. Tőkeváltozás -3.221 eFt
III. Lekötött tartalék 0 eFt
IV. Értékelési tartalék 0 eFt
V. Közhasznú tevékenység tárgyi eredménye -3.221 eFt
E) CÉLTARTALÉK 0 eFt
F) KÖTELEZETTSÉGEK 5.433 eFt
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 eFt
II. Rövid lejáratú kötelezettség (pályázatokra) 5.433 eFt
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 7.512 eFt

4. Vezető tisztségviselők juttatásai
Az egyesület vezető tisztségviselői tevékenységükért semmilyen juttatást nem kaptak.

5. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az egyesület működése és a célszerinti tevékenysége keretében rendezett események és programok megfeleltek az alapító okiratban rögzített feltételeknek.

Budapest, 2009 április 31.

Simonffy Márta
elnök