KONTAKTUSOK – V. Szobrász Biennale

Szentendre – MűvészetMalom

2021.09.18-11.14.

Megnyitó: 2021.09.17. 18 óra.

Kérem engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket a Magyar Építőművészek Szövetsége nevében.

Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ide meghívtak, és azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Képző- és Iparművész Szövetség, mint egymással lojális és szoros társadalmi és szakmai kapcsolatban lévő közösség nagyon hasonlóan működik. A két művészeti ág kapcsolata is nyilvánvaló, hiszen az építészet és az építészek mindig is nagy figyelemmel követték a képzőművészek, szobrászok alkotó munkáját, és mindig is igyekeztünk lehetőséget teremteni, hogy az egyéb művészeti ágak, szobrok, reliefek, és különböző képző és iparművészeti alkotások megjelenhessenek az épített környezetünkben. Nem kell túlságosan bonyolult dolgokra gondolni, elég, ha az épületen belül kihelyezett képekre a falon vagy bármilyen képzőművészeti alkotásra gondolunk. Bár én azt gondolom, hogy nemcsak a vizuális művészeteket kell ideérteni, hanem a zene vagy a színjátszás is mind-mind összefügg az adott környezetével.

És itt máris felmerül a kérdés, hogy hogy milyen a kapcsolat az épített környezet és az abban tartózkodó ember között?

A megtervezett művek létrejöttük után ugyanis életre kelnek. Jelenlétüket kisugározzák és a környezetre rezonáló ember benyomásokat szerez. Ezeket a benyomásokat elsősorban a szem közvetíti, de nem kizárólagosan. Elemezve kiderül, hogy a környezetünkről kialakított képzetünkben az összes érzékszervünk hatással bír, sőt jelentősebb, mint azt a közhiedelem gondolná. Ezek a mellékesnek vélt érzékszervek, szinte észrevétlenül lopakodva közvetítik a benyomásokat, hogy azok rögződjenek az agyban. Amit érzékszerveink együttesen leképznek, az pedig nem más, mint az építészet és képzőművészet hatására létrejött atmoszféra. Ezek azok a dolgok, amelyek összekötnek bennünket.

De az atmoszféra teremtés mögött, minden műalkotásban benne van a művészi önkifejezés igénye is. Részemről én nagyon nehezen veszem rá magam, hogy vonalat húzzak képző- és iparművész és az építő művészet között, hiszen ha jól belegondolunk a dolgok nem önmagukban vannak és nem pusztán belső inspiráció hozza létre az elkészült alkotásokat, hanem mindennek van egy célszerűsége.  Mindig ott rejlik az az elsődleges szempont, hogy a létrejövő műalkotás szellemi megnyilatkozás, gondolatközlés, állásfoglalás elsősorban.

Ha ez így történik, akkor kétségtelenül hasonlóak vagyunk mindannyian, akik a művészet mezsgyéjén akár alkalmazottként, akár autonóm vagy képzőművészként próbáljuk meg jobbá és szebbé tenni ezt a világot.

A Szobrász Bienállé alkotásai jól mutatják, hogy az anyag más formát öltve metamorfózison megy keresztül. A szobrok nem megkövesedett ideák, tárgyak, hanem élnek, úgy is és akkor is, amikor kisugárzzák azt, ami életre keltette őket. A létejött műalkotások nem csak atmoszférát teremtenek, hanem többlet értelmet is hordoznak. Valami más, mint pusztán anyaghalmaz, Valahogy úgy, mint az új ruhába öltözött hatékony lények.

Kérem, ismerkedjenek meg az itt látható szobor lényekkel, és kössenek szoros barátságot velük, mint ahogy a Magyar Építőművészek Szövetsége is szoros barátságban él a Képző és Iparművészekkel.

Krizsán András DLA

„… a szobor nem csak önmaga, hanem tér is, amelyben áll…” (Hegel)

A szobor, a plasztika valósága, jelenléte, szerepe, megjelenítése meghatározó. Kapcsolatot teremt mindazzal, amelyben helyet foglal. Viszonyul és viszonyít. Teret nyújt és ad. Beilleszkedik és beilleszt. Kiemelkedik és kontaktál. Szemléltet és szemlélődésre invitál. Léte, helyzete állandósul. Formanyelve sokszínű. Információt, élményt nyújt a magyar kortárs szobrászművészet jelenéről, bizonyítva a művészet e területének kontaktust teremtő szerepét és létjogosultságát. Az egyedi kifejezésmódok, gondolatok, a tartalom fontossága, ennek koncentráltsága, kitapinthatósága adja meg számunkra a mű hozzánk szóló üzenetét. A művészet által létrehozott téralkotás, a szobor helyzete, esztétikai szempontból való befejezettsége összefügg és hangolódik az adott térbeli rendszerhez, kontaktust teremt vele.

Simonffy Márta, elnök

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége