Közhasznúsági jelentés – 2010

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 2010. évi Közhasznúsági Jelentése
készült az 1997. évi CLVI törvény alapján
2010. december 31.

Tartalomjegyzék
1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatás 2010.
3. Vagyon felhasználás 2010.
4. Vezető tisztségviselők juttatásai 2010.
5. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
(közhasznú egyesület) eredménykimutatása:

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 46 419.- eFt
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
Ebből:
a.) központi költségvetésből NEFMI, NCA) 7 186.- eFt
b.) helyi önkormányzattól 0 – eFt
c.) egyéb (Hungart, egyéni támogatás) 1 000.- eFt
2. Pályázati úton elnyert támogatás (NKA, Hungart) 35 282.- eFt
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0.- eFt
4. Tagdíjból származó bevétel 1 599.- eFt
5. Egyéb bevétel (pályázatok bonyolítása, 1%, kamat) 1 352.- eFt

B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 0.- eFt

C.) ÖSSZES BEVÉTEL 46 419.- eFt

D.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 53 077.- eFt
1. Anyagjellegű ráfordítások (irodaszer, könyv, egyéb) 804.- eFt
2. Személyi jellegű ráfordítások 0.- eFt
3. Értékcsökkenési leírás 0.- eFt
4. Egyéb ráfordítások (pályázatok, működés) 52 073.- eFt
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai (bank ktsg.) 200.- eFt
6. Rendkívüli ráfordítások 0.- eFt

E.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0.- eFt
F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 53 077.- eFt
G.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E) 0.- eFt
H.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0.- eFt
I.) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0.- eFt
J.) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -6 658.- eFt

Tájékoztató adatok

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0.-eFt
1. Bérköltség 0.-eFt
Ebből:
megbízási díj 0.-e Ft
tiszteletdíjak 0.-e Ft
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0.-eFt
3. Bérjárulékok 0.-eFt

2.) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 7 186.-eFt

3.) A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2010
Források (passzívák)

D.) SAJÁT TŐKE 640.- eFt
I. Induló tőke 15 595.- eFt
II. Tőkeváltozás -6 658.- eFt
III. Lekötött tartalék 0.- eFt
IV. Értékelési tartalék 0.- eFt
V. Közhasznú tevékenység tárgyi eredménye -6 658.- eFt

E.) CÉLTARTALÉK 0.- eFt

F.) KÖTELEZETTSÉGEK 8 895.- eFt
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0.- eFt
II. Rövid lejáratú kötelezettség (pályázatokra) 8 895.- eFt
Források (passzívák) összesen 8 938.- eFt

4. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
Az egyesület vezető tisztségviselői tevékenységükért semmilyen juttatást nem kapnak.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Az egyesület működése és a cél szerinti tevékenysége keretében rendezett események és programok megfelelnek az alapító okiratban rögzített feltételeknek.
Budapest, 2011. április 30.

Simonffy Márta
elnök