Közhasznúsági jelentés – 2013

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége

2013. év
Közhasznúsági jelentés
1. Tartalmi beszámoló
A Szövetség Andrássy úti székhelye fontos központja az 1344 fős, tagdíjat fizető tagság szervezeti és szakmai életének.
– szakosztályaink évente többször szerveztek itt szakmai összejöveteleket, melyen a szakmák ügyeit vitatták meg, illetve a szakmával kapcsolatos bemutatókat, előadásokat hallgattak meg
– A székhely 140 m²-es kiállítótermében (Andrássy Kiállítóterem) 10 kiállítást rendeztünk.
– Szövetségünk szervezi részben a Nemzeti Táncszínház Galéria éves kiállítási programjait, ebben az időszakban 6 kiállítást szerveztünk itt.
– Szakkönyvtárunk helyben olvasással és eseti kölcsönzéssel a tagok rendelkezésére áll.
– Működtettük Internetes, nyilvános, ingyenes, kulturális, szakmai folyóiratunkat, az ARTLEVEL-NETLEVEL –et (www.artlevel.hu) és Honlapunkat (www.mkisz.hu).
Sikeresen működik a Facebook-on is a szövetség oldala hírekkel és fotókkal.
– Fenntartottuk tagságunkat több nemzetközi művészeti szervezetben (AIAP, ICSID, ICOGRADA, FIDEM) a művészek érdekében

Az éves program:

1.) Andrássy Kiállítóterem

Január 5. – február 17. Film és plakát
Február 22. – március 17. Ferenczy Béni-díjasok 1977-2011
Március 22. – április 14. LEDA friss képek
Április 19. – május 12. Mozaik – Minta Alapítvány
Május 17. – június 9. Az én tányérom
Szeptember 16-20. Ruhaszobrok
Szeptember 25. – október 13. Mesterek VIII.
Október 18. – november 4. Minitextil
November 19. – december 8. Az én székem
December 13. – január 10. Kis szobrok – nagy álmok

2.) Táncszínház Galéria

Február: Vonalak alakzatai (grafika)
Március: Kép-Zászló (festészet, textil))
Május: Indíttatás (szobrászrajz)
Július-augusztus: Kortárs olasz festők Vareseből
Október: Díjazottak – a 18. Tervezőgrafikai Biennálé díjazottjai
November: Szín-kép-rajz – aukció (festészet, grafika)

3.) Külső helyszíneken rendezett kiállítások:

– Polifónia 2013 címmel festészeti kiállítást mutattunk be Győrben a Napoleon Házban áprilisban
– Nagyszabású kiállítást és divatbemutatót szerveztünk Milánóban a Palazzo Morandoban és a Palazzo Isimbardiban június-júliusban
– Júliusban szobrász kiállítást rendeztünk a Csepel Galériában
– Vizuális kultúra témában szimpóziumot szerveztünk az Andrássy úti székhelyen szeptember 26-án
– a 18.békéscsabai Tervezőgrafikai Biennálét anyagát bemutattuk Budapesten a Duna Palotában szeptemberben.
– Megrendeztük a 9. Ötvösművészeti Biennálét a Klebelsberg Kultúrkúriában szeptemberben
– Szeptemberben szobrászkiállítást rendeztünk Fa-fém-üveg címmel Dunaszerdahelyen
– Az Operaház elé szeptember 21-én, az évadnyitó napján különleges ruhaszobrokat állítottunk fel, és művészeink videoinstallációkat készítettek az Operaházra vetítve.

Segítjük a művészeket pályázataik bonyolításánál – 2013-ban 28 tagunk pályázatát bonyolítottuk az NKA-nál.

Simonffy Márta
elnök

Budapest, 2014.05.28.

   Szervezet neve:

 

 • Magyar Képzőművészek és Iparművvészek Szövetsége
   Szervezet székhelye:

    Irányítószám:

   • 1016
    Település:

   • Budapest
    Közterület:

   • Andrássy út 6.
   Bejegyző határozat száma:

  • 01 PK 60618 / 1989
   Nyilvántartási szám:

  • 01 / 492
   Szervezet adószáma:

  • 19012951-1-43
   Képviselő neve:

  • Simonffy Márta

  AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

    ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

  A,

     BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

  597 eFt

    • I. Immateriális javak 0 eFt
    • II. Tárgyi eszközök 597 eFt
    • III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 eFt

  B,

     FORGÓESZKÖZÖK

  5295 eFt

    • I. Készletek
    • II. Követelések 3 149 eFt
    • III. Értékpapírok 0 eFt
    • IV. Pénzeszközök 2 146 eFt.

  C,

    AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
  • ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 892 eFt
 • FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
    D Saját tőke

  5 244 eFt

  • I. Induló tőke/jegyzett tőke 77 eFt
  • II. Tőkeváltozás / eredmény 0 eFt
  • III. Lekötött tartalék 4 051
  • IV. Értékesítési tartalék 0 eFt
  • V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4 051 eFt
  • Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eFt
    E, Céltartalékok

  597 eFt

    F. KÖTELEZETTSÉGEK

  51 eFt

  • I. Hátrasorolt kötelezettségek
  • II. Hosszú lejáratú kötelezettségek.
  • III. Rövid lejáratú kötelezettségek 51 eFt
    G. Passzív időbeli elhatárolások

  0 eFt

 • FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 892 eFt
  AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

  • 1. Értékesítés nettó árbevétele 0 eFt
  • 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
  • 3. Egyéb bevételek 74 463 eFt
   • – tagdíj, alapítótól kapott befizetés 1 830 eFt
   • – támogatások 72 209 eFt
   • – adományok 424 eFt
  • 4. Pénzügyi műveletek bevételei 4 eFt
  • 5. Rendkívüli bevételek 0 eFt
    ebből:

   • – alapítótól kapott befizetés 0 eFt
   • – támogatások 3 eFt
     A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

   74 467 eFt

   • ebből:
   • közhasznú tevékenység bevételei 74 467 eFt
  • 6. Anyagjellegű ráfordítások 59 680 eFt
  • 7. Személyi jellegű ráfordítások 1 163 eFt
    ebből:

   • vezető tisztségviselők juttatásai 0 eFt
  • 8. Értékcsökkenési leírás 0 eFt
  • 9. Egyéb ráfordítások 12 508 eFt
  • 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
  • 11. Rendkívüli ráfordítások 0 eFt
     B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

   73 351 eFt

   • ebből:
   • közhasznú tevékenység ráfordításai 74 467 eFt
     C. Adózás előtti eredmény (A-B)

   1 116 eFt

  • 12. Adófizetési kötelezettség 0 eFt
     D. Adózott eredmény (C-12)

   1 116 eFt

  • 13. Jóváhagyott osztalék 0 eFt
     E. Tárgyévi eredmény (D-13)

   1 116 eFt

   TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

     A, Központi költségvetési támogatás

   0 eFt

     B, Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

   0 eFt

     C, Az Európai Únió strukrurális alapjaiból
   • illetve Kohéziós Alapból nyújtott támogatás: 0 eFt
     D, Normatív támogatás

   0 eFt

     E, A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
     rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
     1996. évi CXXVI, törvény alapján kiutalt összeg

   0 eFt

     F, Közszolgálati bevétel

   0 eFt

   7, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

   • B, Éves összes bevétel 74 467 eFt
    ebből
   • C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése
    szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI, törvény
    alapján kiutalt összeg 0 eFt
   • D, Közszolgáltatási bevétel 0 eFt
   • E, Normatív támogatás 0 eFt
   • F, Az Európai Únió strukrurális alapjaiból
    illetve Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 eFt
   • G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 74 467 eFt
   • H, Összes ráfordítás (kiadás) 73 351 eFt
   • I, Ebből személyi jellegű ráfordítás 1 163 eFt
   • J, Közhasznú tevékenység ráfordításai 74 467 eFt
   • K, Adózott eredmény 1 116 eFt
   • L, A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
    tevékenységet végző személyek száma
    (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)