Közhasznúsági jelentés – 2014

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
2014. év

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

A Szövetség Andrássy úti székhelye fontos központja az 1322 fős, tagdíjat fizető tagság szervezeti és szakmai életének.
– szakosztályaink évente többször szerveztek itt szakmai összejöveteleket, melyen a szakmák ügyeit vitatták meg, illetve a szakmával kapcsolatos bemutatókat, előadásokat hallgattak meg
– A székhely 140 m²-es kiállítótermében (Andrássy Kiállítóterem) 10 kiállítást rendeztünk.
– Külső helyszíneken, Magyarország jelentősebb városaiban és Európában (Belgium, Olaszország) jelentős kiállításokat szerveztünk és rendeztünk.
– Szakkönyvtárunk helyben olvasással és eseti kölcsönzéssel a tagok rendelkezésére áll.
– Működtettük Internetes, nyilvános, ingyenes, kulturális, szakmai folyóiratunkat, az ARTLEVEL-NETLEVEL –et (www.artlevel.hu) és Honlapunkat (www.mkisz.hu). Sikeresen működik a Facebook-on is a szövetség oldala hírekkel és fotókkal.
– Fenntartottuk tagságunkat több nemzetközi művészeti szervezetben (AIAP, ICSID, ICOGRADA, FIDEM) a művészek érdekében
– Segítettük tagjainkat szakmai pályázataik intézésében, bonyolításában
– Folyamatosan frissülő információs adatbázisunk segítségével hírt adtunk tagjaink kiállításairól, rendezvényeiről

Az éves program:

1.) Andrássy Kiállítóterem

Január 17 – február 9:
Éremművészek a Duna, Moldva, Visztula mentéről – nemzetközi éremkiállítás
Február 14 – március 9:
Kortárs belsőépítészet közösségi terekben – 20 alkotó
Március 14. – április 6:
Mega-Pixel 2010 – díjazottak
Április 11. – május 5:
Álmodott és festett valóság – Litkei József emlékkiállítás
Május 16. – június 8:
Felvételre javasolt Fiatal Tervezőgrafikusok
Június 12. – július 31.:
Mester és tanítványa:
Dimitrie Peicev, Tatiana Frunze moldáv művészek vendégkiállítása
Szeptember 12. – okt.05:
Hol volt, hol nem volt – személyes mitológiák – szobrászkiállítás
Október 10. – nov.02.:
Kortárs magyar érem
November 07. – nov.30.
Textil tervek, textil grafikák
December 05. – január 11.: Tér-Szín-Forma
December 11.
Épített és tárgyi környezetünk 2014 – szimpózium

2.) Táncszínház Galéria

Február:
Fehéren/Feketével (grafikai kiállítás)
Március:
Megközelítések (textil kiállítás)
Május:
… festészet üzenete (festészet)
Július-augusztus:
Átmenetek (számítógépes grafika)

3.) Külső helyszíneken rendezett kiállítások:

Március:
Pannónia-Panorámák – Brüsszel EU Parlament Antall szárny, festészeti kiállítás
Március-április:
KÉP-TÁR-HÁZ címmel országos festészeti kiállítás a Szomathelyi Képtárban
Július-augusztus:
Megérint a csend, festészeti kiállítás a Tihanyi Bencés Apátságban
Július-augusztus:
Szobrász kiállítás a Csepel Galériában
Az Operaház elé szeptember 21-én, az évadnyitó napján művészeink videoinstallációkat készítettek az Operaházra vetítve.
Szeptember-október:
A művek valósága címmel képzőművészeti kiállítás Vareseben a Chiostro di Voltorréban
Október.:
EVIDENCIA 3. szobrász Biennale, Szentendre, MűvészetMalom

Simonffy Márta
elnök

Budapest, 2015.05.22.
Az egyszerűsített beszámoló éves mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 • A. Befektetett eszközök   597 eFt
  • I. Immateriális javak – 0 eFt
  • II. Tárgyi eszközök – 597 eFt
  • III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 eFt
 • B. Forgóeszközök – 16.074 eFt
  • I. Készletek – 0 eFt
  • II. Követelések – 38 eFt
  • III. Értékpapírok – 0 eFt
  • IV. Pénzeszközök – 16.036 eFt
 • C. Aktív időbeli elhatárolások – 0 eFt
  Eszközök összesen – 16.671 eFtFORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
 • D. Saját tőke – 16.074 eFt
  • I. Induló tőke/jegyzett tőke – 0 eFt
  • II. Tőkeváltozás/eredmény – 1.950 eFt
  • III. Lekötött tartalék – 90 eFt
  • IV. Értékelési tartalék – 0 eFt
  • V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből – 14.034 eFt
  • VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből – 0 eFt
 • E. Céltartalékok – 597 eFt
 • F. Kötelezettségek – 0 eFt
  • I. Hátrasorolt kötelezettségek – 0 eFt
  • II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – 0 eFt
  • III. Rövid lejáratú kötelezettségek – 0 eFt
 • G. Passzív időbeli elhatárolások – 0 eFt

Források összesen – 16.671 eFt
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

 • 1. Értékesítés nettó árbevétele – 0 eFt
 • 2. Aktivált saját teljesítmények értéke – 0 eFt
 • 3. Egyéb bevételek – 54.072 eFt
  • – tagdíj, alapítótól kapott befizetés – 2.272 eFt
  • – támogatások – 51.800 eFt
  • – adományok – 0 eFt
 • 4. pénzügyi műveletek eredményei – 1 eFt
 • 5. rendkívüli bevételek 0 eFt
  ebből:

  • – alaptótól kapott befizetés – 0 eFt
  • – támogatások – 0 eFt
 • A. Összes bevétel – 54.073 eFt
  • 6. Anyagi jellegű ráfordítások – 36.979 eFt
  • 7. Személyi jellegű ráfordítások – 2.965 eFt
  • 8. Értékcsökkenési leírás – 0 eFt
  • 9. Egyéb ráfordítások – 95 eFt
  • 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai – 0 eFt
  • 11. Rendkívüli ráfordítások – 0 eFt
 • B. Összes ráfordítás – 40.039 eFt
 • C. Adózás előtti eredmény – 14.034 eFt
  • 12. Adófizetési kötelezettség – 0 eFt
 • D. Adózott eredmény – 14. 034 eFt
  • 13. Jóváhagyott osztalék – 0 eFt
 • E. Tárgyévi eredmény – 14.034 eFt

Tájékoztató adatok:

 • B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás – 50 eFt
 • E. A személyi jövedelemadó1%-a – 29 eFt

Budapest, 2015. május 22.