Közhasznúsági jelentés – 2015

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
2015. év

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

A Szövetség Andrássy úti székhelye fontos központja az 1320 fős, tagdíjat fizető tagság szervezeti és szakmai életének.
– szakosztályaink havonta kéthavonta szerveztek itt szakmai összejöveteleket, melyen a szakmák ügyeit vitatták meg, illetve a szakmával kapcsolatos bemutatókat, előadásokat hallgattak meg
47 pályázatot – egyéni és szövetségi – bonyolítottunk ebben az esztendőben.
– A székhely 140 m²-es kiállítótermében (Andrássy Kiállítóterem) 11 kiállítást rendeztünk.
– Szakkönyvtárunk helyben olvasással és eseti kölcsönzéssel a tagok rendelkezésére áll.
– Működtettük Internetes honlapunkat (www.mkisz.hu) és folyamatosan frissülő információs adatbázisunk segítségével hírt adtunk tagjaink kiállításairól, rendezvényeinkrő Facebook-oldalunkon, ahol képgalériákon is bemutatjuk eseményeinket.
– Fenntartottuk tagságunkat több nemzetközi művészeti szervezetben (AIAP, ICSID, ICOGRADA, FIDEM) a művészek nemezetközi kapcsolattartásának érdekébenérdekében.

A Szövetség éves programja:

1.) Andrássy Kiállítóterem

201501.16-02.08:
Éremművészek a Duna, Moldva, Visztula mentéről – nemzetközi éremkiállítás
2015.0213.-03.08.:
A restaurálás művészete
2015.03.13.-04.06.:
Műteremlátogatás – üvegművészeti kiállítás
2015.04.13.-05.03.:
Visszapillantás – grafikai kiállítás
2015.05.15.-06.07.:
Illusztrátor pajtások
2015.06.15.-06.28.:
Artium magister
2015.07.03.-08.31.:
Aszalos Judit – Marco Prati olasz képzőművészek
2015.09.18.–10.08.:
Szín és Fény – Interdiszciplináris kiállítás és konferencia
2015.10.19.-11.01.:
Mesterek X. – Festészet
2015.11.06.–11.29.:
XXVI. Kerámia Tárlat
2015.12.04.-2016.01.18.:
Festőművészek kelet-Magyarországról.

3.) Külső helyszíneken rendezett kiállítások:

Február:
Kép-Tár Ház könyvbemutató a Ludwig Múzeumban
Július-szeptember:
Jelenben a múltunk – iparművészeti kiállítás Monzában
Július-Augusztus:
Velekei József Lajos és barátai – szobrász kiállítás Csepel Galéria
Július-Augusztus:
Egy kiállítás Képei – festészeti kiállítás Vareseben – Chioso di Sacro Monte
Július-augusztus:
2. Képzőművészeti BiennáléGenova, Palazzo Ducale
Augusztus:
Üvegszimpózium Bárdudvarnokon
Szeptember 12.:
Zeneakadémia évfordulós ünnepség – videoinstallációk az épület külső homlokzatára.
Szeptember 26.
Az évadnyitó napján művészeink videoinstallációkat készítettek az Operaházra vetítve
Október-November:
Reflexiók 2015. festészeti kiállítás Sopronban – NYME Formaterem
November:
Szubsztancia – szobrász kiállítás Pécsett a Nádor-Galériában
November:
Nőfestők MagyarországrólBrüsszel, Európa-Parlament.
November-December:
Transzparencia – Kortárs magyar üvegművészet.- Brüsszel, Magyar Intézet.

3. 2015-ben zajlott három, nagy országos esemény:
Sopronban a XX. érembiennálé,
Budapesten a X. Ötvösbiennálé,
Szombathelyen az V. Textil Triennálé, melynek szervezésében, lebonyolításában –
begyűjtés, zsűrizés, kiállítás, katalógus előkészítés – közreműködtünk.

Simonffy Márta
elnök

Budapest, 2016.05.26.

Az egyszerűsített beszámoló éves mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 • A. Befektetett eszközök   597 eFt
  • I. Immateriális javak – 0 eFt
  • II. Tárgyi eszközök – 597 eFt
  • III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 eFt
 • B. Forgóeszközök – 18.026 eFt
  • I. Készletek – 0 eFt
  • II. Követelések – 614 eFt
  • III. Értékpapírok – 0 eFt
  • IV. Pénzeszközök – 17.412 eFt
 • C. Aktív időbeli elhatárolások – 0 eFt
  Eszközök összesen – 18.623 eFtFORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
 • D. Saját tőke – 12.931 eFt
  • I. Induló tőke/jegyzett tőke – 0 eFt
  • II. Tőkeváltozás/eredmény – 9.947 eFt
  • III. Lekötött tartalék – 0 eFt
  • IV. Értékelési tartalék – 0 eFt
  • V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből – 2.984 eFt
  • VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből – 0 eFt
 • E. Céltartalékok – 597 eFt
 • F. Kötelezettségek – 0 eFt
  • I. Hátrasorolt kötelezettségek – 0 eFt
  • II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – 0 eFt
  • III. Rövid lejáratú kötelezettségek – 0 eFt
 • G. Passzív időbeli elhatárolások – 5.095 eFt

Források összesen – 18.623 eFt

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

 • 1. Értékesítés nettó árbevétele – 0 eFt
 • 2. Aktivált saját teljesítmények értéke – 0 eFt
 • 3. Egyéb bevételek – 59.114 eFt
  • – tagdíj, alapítótól kapott befizetés – 4.236 eFt
  • – támogatások – 19.100 eFt
  • – adományok – 30 eFt
 • 4. pénzügyi műveletek eredményei – 1 eFt
 • 5. rendkívüli bevételek 0 eFt
  ebből:

  • – alaptótól kapott befizetés – 0 eFt
  • – támogatások – 0 eFt
 • A. Összes bevétel – 59.115 eFt
 • ebből: közhasznú tevékenység bevételei: 541 eFt.
  • 6. Anyagi jellegű ráfordítások – 54.173 eFt
  • 7. Személyi jellegű ráfordítások – 4.921 eFt
  • ebből: vezető tisztségviselők juttatásai: 1832 eFt
  • 8. Értékcsökkenési leírás – 0 eFt
  • 9. Egyéb ráfordítások – 21 eFt
  • 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai – 0 eFt
  • 11. Rendkívüli ráfordítások – 0 eFt
 • B. Összes ráfordítás – 59.115 eFt
 • ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai: 0 eFt
 • C. Adózás előtti eredmény – 14.034 eFt
  • 12. Adófizetési kötelezettség – 0 eFt
 • D. Adózott eredmény – 0 eFt
  • 13. Jóváhagyott osztalék – 0 eFt
 • E. Tárgyévi eredmény – 0 eFt

Tájékoztató adatok:

 • A. Központi költségvetési támogatás – 0 eFt
 • B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás – 0 eFt
 • C. Az Európai Únió struktúrális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás – 0 eFt.
 • D. Normatív támogatás 0 eFt.
 • E. A személyi jövedelemadó 1%-a – 30 eFt
 • F. Közszolgáltatási bevétel 0 eFt.

Budapest, 2016. május 25.