Régi és új álmok – Art Capital 2019

Pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotásokra Szentendrén

http://www.muzeumicentrum.hu/regi-es-uj-almok-art-capital-2019/

A Ferenczy Múzeumi Centrum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre). A projekt a 2019. évi az Art Capital programjához kapcsolódik.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Három különálló köztéri műalkotás létrehozása és időszakos bemutatása.

2. KERETÖSSZEG

A pályázható összeg megvalósuló művenként bruttó 900 000 Ft, amely a járulékos költségeket is magában foglalja.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

4. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el.

A zsűri tagjai:

Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész

Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója

Muladi Brigitta művészettörténész

Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője

Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész

A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2019. március 14-ig hozza meg döntését.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.

5. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs, egy pályázó több tervet is benyújthat.

6. TEMATIKA

A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak a 2019. évi Art Capital címéhez (Régi és új álmok), reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére, az ezzel kapcsolatos társadalmi és pszichikai jelenségekre, tapasztalatokra – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

7. HELYSZÍN

A Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.

8. IDŐTARTAM

A megvalósuló alkotások installálása 2019. május 10-23. között történik, a művek várhatóan 2019. szeptember 1-ig maradnak kiállítva a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

9. JOGI KIKÖTÉSEK

Az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díja fedezi, biztosítja.

Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért.

Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre:

Ferenczy Múzeumi Centrum

Igazgatói Titkárság

Szentendre

Duna korzó 25.

2000

A PÁLYÁZATI ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;

Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;

Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;

Költségvetés: Amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;

Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;

Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.

A pályaművek beérkezési határideje: 2019. február 14.

A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.

A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.

11. FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

A Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

12. A FELHASZNÁLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSA

A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2019. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

13. A TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE

A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

14. SZERZŐI és FELHASZNÁLÓI JOGOK

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában, korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói titkárságán lehet telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni.

Szentendre, 2018. december 14.