„a kék magasba szállok…” – zászlókiállítás

A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a GIM tisztelettel

meghívja Önt 2017. április 22-én (szombaton) 17 órára

„a kék magasba szállok…”

Erzsébet királyné tiszteletére rendezett

zászlókiállítás megnyitójára

 

A  K I Á L L Í T Á S T  K Ö S Z Ö N T I

dr.Pappné Pintér Csilla

G Ö D Ö L L Õ  V Á R O S  A L P O L G Á RME S T E R E

A  K I Á L L Í T Á S T  M E G N Y I T J A

Simonffy Márta

F E R E N C Z Y  N O É M I – D Í J A S  T E X T I L M Û V É S Z,  A Z  M K I S Z  E L N Ö K E

K I Á L L Í T Ó  M Û V É S Z E K  Aranyosi Zsuzsanna I Bányász Judit I

Bornemisza Eszter I Czeglédi Júlia I B. Csernyánszky Katalin I

Csíkszentmihályi Réka I T. Doromby Mária I Fóris Katalin I

Golarits Erzsébet I Göbölyös Márta I Katona Szabó Erzsébet I

Kelemen Katalin I Latin Anna I Makkai Márta IMorvay Ibolya I

Orient Enikõ I Ruttka Andrea I Sárváry Katalin  T E X T I LMÛV É S Z E K

 

A  K I Á L L Í T Á S  K U R Á T O R A

Katona Szabó Erzsébet  T E X T I L M Û V É S Z

A  K I Á L L Í T Á S T  R E N D E Z T E

Udvary Ildikó  MÛ V É S Z E T T Ö R T É N É S Z