Fuga – ENIGMA

Kiállító művészek:
BIKÁCSI Daniela, DELI Ágnes, HAJDÚ Kinga, HORVÁTH Kinga, KOVÁCS Lola, KRAJCSOVICS Éva, SÓVÁRADI Valéria, VOJNICH Erzsébet, ZSEMLYE Ildikó

Kurátor:
KONKOLY Ágnes művészettörténész

Megnyitja:
ROCKENBAUER Zoltán PhD művészettörténész

A kiállítás szereplői különböző műfajokban alkotnak – festészet, szobrászat, grafika –, stílusuk is eltérő. Mégis rokon szemléletű művészek, közös vonásuk az az intuitív érzékenység, amely a tudat előtt rejtett létsíkokat fejez ki. Ez a valóságérzékelés nem „közöl”, a közvetíthetetlent jeleníti meg, gondolatfolyamok, emóciók, asszociációk szövetéből kibontakozó atmoszférákat teremt, rejtvényeket, melyek elillannak a ráció és a nyelv egzakt fogalmai elől. A kiállítás e belső valóság különböző alkotói szellemben fogant variációit mutatja be, és ahogy Baudelaire írja: „a távoli visszhangok egyberingnak, valami titkos és mély egység tengerén”.

Megtekinthető: 2017. szeptemeber 3-ig.