Orr Lajos

Szarvas-monda, 1999
dió-, tisza-, buxusfa

35x45x20 cm