HOFI Géza domborműves emléktábla pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hofi Géza

születésének 85. évfordulójára állítandó,

 domborműves emléktábla tervének elkészítésére

Terézváros díszpolgára, Hofi Géza születésének 85. évfordulóján, 2021. július 2-án a terézvárosi önkormányzat a művész egykori lakóhelye, az Anker köz 1-3. társasház homlokzatán emléktáblát szeretne elhelyezni.Az önkormányzat ezért nyílt tervpályázatot ír ki domborműves emléktábla tervezésére és kivitelezésére.

A pályázat célja:

A pályázónak Hofi Géza portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthatnak be művészek, magánszemélyek, szervezetek, cégek vagy egyesületek, egyéni vállalkozók, akik a pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul veszik.
 • A pályaműveket zsűri bírálja el.
 • A pályaműveket benyújtók az alábbiak szerinti díjazásban részesülnek:

1.  helyezett: 500.000 forint

2.  helyezett: 250.000 forint

3.  helyezett: 100.000 forint

Az emléktábla:

 • A tábla maximális mérete 80×80 cm, a dombormű tervezett mérete minimum 20×20 cm, maximum 40×40 cm.
 • Márvány vagy gránit alap, a művész portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű.
 • A tábla felső részét a bronz dombormű foglalja el, alatta középre rendezetten az alábbi felirat szerepel:

H  O  F  I

EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT 1968-TÓL HALÁLÁIG

HOFFMANN GÉZA

(1936-2002)

TERÉZVÁROS ÉS KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA, KOSSUTH- ÉS

KÉTSZERES JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMŰVÉSZ.

TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021.

 • A pályázónak Hofi Géza portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként. Az ezektől eltérő, a szemléltetési célnak megfelelő pályamű is elfogadható. A pályázónak grafikus vagy rajzolt formában be kell mutatnia azt is, hogy a dombormű az emléktáblával együtt milyen összképi hatást kelt.
 • A pályázat mellé tervdokumentációt – homlokzati rajzot vagy fotót – kell csatolni, amelyen szerepel a domborműves emléktábla pontos mérete, kialakítása, anyag- és színhasználata, elhelyezése és a rögzítés módja.
 • A pályázat kiírója fenntartja a lehetőségét annak, hogy a megvalósításra kiválasztott emléktábla paraméterei a kiíráshoz képest kis mértékben módosulhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat megnyerése esetén a rövid határidő ellenére is elkészíti az emléktáblát a bronz domborművel együtt, és hogy gondoskodik az emléktábla homlokzatra történő felhelyezéséről is.
 • A teljes kivitelezési tervet az emléktábla elkészítéséről, szállításáról és szakszerű felhelyezéséről.
 • A várható költségeket és a határidőket.

A pályázat benyújtásának határideje:            

2021. március 1., 18.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje:  

2021. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán (1067 Budapest, Eötvös utca 3.), továbbá postai úton ugyanerre a címre küldve. Kérjük, a beküldött anyagra írja rá: HOFI emléktábla-pályázat.

További tudnivalók:

A pályázatról a (06 1) 342 0905-as telefonszámon, a 2116-os mellékszámot kérve, vagy e-mailben a [email protected] címen lehet további információt kérni.

Az önkormányzat a társasház engedélyét beszerzi.

Az önkormányzat megszerzi a díjazott pályaművek feletti szabad felhasználás jogát.

Az önkormányzat a kiválasztott pályázóval szerződést köt a megvalósításra, a pályázó által megjelölt határidő, költségek és díjak rögzítésével.

A nyertes pályázó együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzattal a kész pályaművet érintő szakmai eljárások során, a kulturális szakmai szervek és személyek előtt.

Az önkormányzat a pályázatot visszavonhatja, eredménytelenné nyilváníthatja, valamint eredményes pályázat esetén is elállhat a megvalósításra irányuló szerződés megkötésétől.

A pályázat Terézváros weboldalán:

https://www.terezvaros.hu/hirek/palyazat-hofi-geza-dombormuves-emlektabla-tervenek-elkeszitesere