Gyulai Oszkár esperes, plébános domborműves emléktáblája tervének elkészítése

Terézváros díszpolgára, a Szent Család Plébánia egykori plébánosa, Gyulai Oszkár ötven éves terézvárosi szolgálatának emléket állítva a terézvárosi önkormányzat az atya egykori lakó- és munkahelyén, a Bajza utca 56. sz. alatti társasház homlokzatán emléktáblát szeretne elhelyezni. Az önkormányzat ezért nyílt tervpályázatot ír ki domborműves emléktábla tervezésére és kivitelezésére.

A pályázat célja;  

A pályázónak Gyulai Oszkár portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként.

Pályázati feltételek:  

 • Pályázatot nyújthatnak be professzionális egyéni alkotóművészek, illetve a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége /MKISZ/ tagjai, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagjai, /FKSE/ a Magyar Országos Alkotóművészek Egyesület tagjai /MAOE/, akik a pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul veszik.
 • A pályázó mutassa be grafikus vagy rajzolt formában, hogy az emléktáblával együtt milyen összképi hatást kelt a dombormű. A pályázó maketten bemutatja a megfogalmazásának módját, jelzi a valós mű anyagát, plasztikus, illetve síkbeli formavilágát. Az alkotásról részletes leírást és modellt nyújt be, figyelembe véve és megjelölve a mű kihelyezésének mikéntjét, az épülethez való alkalmazkodását.
 • A pályázónak meg kell jelölnie a teljes kivitelezés várható költségeit.
 • A pályaműveket zsűri bírálja el az egyház és az önkormányzat által felkért tagokkal közösen.
 • A pályaműveket benyújtók az alábbiak szerinti díjazásban részesülnek:
  • helyezett: 500.000 forint
  • helyezett: 250.000 forint
  • helyezett: 100. OOO forint

Az emléktábla:  

 • A tábla maximális mérete: 60 cm magas és 75 cm széles; egyik felén a dombormű, másik felén pedig a felirat szerepel.
 • Márvány vagy gránit alap, Gyulai Oszkár portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű.
 • A táblán az alábbi felirat szerepel:

EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS SZOLGÁLTA A RÁBÍZOTTAKAT GYULAI OSZKÁR

(1928–2008)

TERÉZVÁROS DÍSZPOLGÁRA, ESPERES, PLÉBÁNOS

A TÁBLÁT ÁLLÍTOTTA TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022.

 • A pályázónak Gyulai Oszkár portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként. Az. ezektől eltérő, a szemléltetési célnak megfelelő pályamű is elfogadható. A pályázónak grafikus vagy rajzolt formában be kell mutatnia azt is, hogy a dombormű az emléktáblával együtt milyen összhatást kelt.
 • A pályázat mellé tervdokumentációt – homlokzati rajzot vagy fotót – kell csatolni, amelyen szerepel a domborműves emléktábla pontos mérete, kialakítása, anyag- és színhasználata, elhelyezése és a rögzítés módja. Az emléktábla helyét az alábbi fotón fehér téglalap jelöli:
 • A pályázat kiírója fenntartja a lehetőségét annak, hogy a megvalósításra kiválasztott emléktábla paraméterei a kiíráshoz képest kis mértékben módosulhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:  

 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat megnyerése esetén elkészíti az emléktáblát a bronz domborművel együtt, és gondoskodik az emléktábla homlokzatra történő felhelyezéséröl is.
 • A teljes kivitelezési tervet az emléktábla elkészítéséről, szállításáról és szakszerű felhelyezéséről.

·        A várható költségeket és a határidőket.

A pályázat benyújtásának határideie: 2022. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyúitásának módja:

Személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös utca 3.), továbbá postai úton ugyanerre a címre küldve. Kérjük, a beküldött anyagra írja rá: Gyulai Oszkár emléktábla-pályázat.

További tudnivalók:  

A pályázatról e-mailben az [email protected] címen lehet további információt kérni.

Az önkormányzat a társasház engedélyét beszerzi.

Az önkormányzat a kiválasztott pályázóval szerződést köt a megvalósításra, a pályázó által megjelölt határidő, költségek és díjak rögzítésével.

A nyertes pályázó együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzattal a kész pályaművet érintő szakmai eljárások során, a kulturális szakmai szervek és személyek előtt.

Az önkormányzat a pályázatot visszavonhatja, eredménytelenné nyilváníthatja, valamint eredményes pályázat esetén is elállhat a megvalósításra irányuló szerződés megkötésétől.

4B.udapest, 2021. november 30.